Материал Цветность
50 шт. 100 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 5000 шт.
Мел Гл 115 г/м2
4+0
4+4
57 грн 112 грн 560 грн
107 грн 214 грн 1065 грн 356 грн 567 грн 1221 грн
Мел Гл 150 г/м2
4+0
4+4
58 грн 116 грн 576 грн
109 грн 217 грн 1081 грн 388 грн 632 грн 1383 грн
Мел Гл 200 г/м2
4+0
4+4
60 грн 120 грн 599 грн
111 грн 221 грн 1104 грн 434 грн 724 грн 1614 грн
Мел Гл 250 г/м2
4+0
4+4
64 грн 127 грн 634 грн
115 грн 228 грн 1139 грн 504 грн 863 грн 1963 грн
Мел Гл 300 г/м2
4+0
4+4
67 грн 132 грн 659 грн
117 грн 233 грн 1165 грн 555 грн 965 грн 2217 грн
Картон Односторонний 250г/м2
4+0
4+4
67 грн 133 грн 661 грн
117 грн 234 грн 1166 грн
Самоклейка
4+0
72 грн 143 грн 715 грн
Munken Polar 300г/м белая матовая
4+0
4+4
91 грн 182 грн 909 грн
142 грн 283 грн 1414 грн
Munken Pure 300г/м бежевая матовая
4+0
4+4
91 грн 182 грн 909 грн
142 грн 283 грн 1414 грн
Лен Китай 250 г/м односторонний
4+0
4+4
133 грн 266 грн 1327 грн
184 грн 367 грн 1832 грн
Flora Avorio 240 г/м бежевая эко с вкраплениями
4+0
4+4
161 грн 322 грн 1609 грн
212 грн 423 грн 2114 грн
Крафт Китай 300 г/м
4+0
4+4
161 грн 322 грн 1609 грн
212 грн 423 грн 2114 грн
Perl Dream Tafta 250 г/м даймонд перламутровая
4+0
4+4
147 грн 293 грн 1462 грн
197 грн 394 грн 1967 грн
Perl Dream Tafta 250 г/м бежевая перламутровая
4+0
4+4
143 грн 286 грн 1427 грн
194 грн 387 грн 1932 грн
Перламутр Китай 250 г/м золотой
4+0
4+4
133 грн 266 грн 1327 грн
184 грн 367 грн 1832 грн
Флаер